Ý nghĩa của từ Thậm xưng là gì:
Thậm xưng nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ Thậm xưng. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Thậm xưng mình

1

5   0

Thậm xưng


Là một phép tu từ trong tiếng Việt, có cách gọi khác là nói quá. Nghĩa là cường điệu hóa tính chất của các sự vật, sự việc, hiện tượng mình đang nói đến để làm nổi bật ý cần diễn đạt. Tuy nhiên phép tu từ này dùng trong một số trường hợp sẽ bị phản cảm nên cần phải lưu ý khi sử dụng.
bao - Ngày 03 tháng 10 năm 2018

2

1   1

Thậm xưng


(Từ cũ) nói ngoa, thường nhằm mục đích hài hước lối thậm xưng trong ca dao
Nguồn: tratu.soha.vn

Thêm ý nghĩa của Thậm xưng
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Thập niên Thậm thọt >>