Ý nghĩa của từ Phương tiện là gì:
Phương tiện nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 10 ý nghĩa của từ Phương tiện. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Phương tiện mình

1

18   7

Phương tiện


cái dùng để làm một việc gì, để đạt một mục đích nào đó phương tiện giao thông các phương tiện thông tin [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

2

7   5

Phương tiện


paccaya (nam)
Nguồn: phathoc.net

3

8   7

Phương tiện


dt. Cái dùng để tiến hành công việc gì: phương tiện sản xuất phương tiện vận chuyển sử dụng các phương tiện khác nhau.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

4

6   5

Phương tiện


phuong tien la vat de van chuyen va truyen tai vat chat va y thuc phuc vu cho nhu cau doi song cua con nguoi
Ẩn danh - Ngày 25 tháng 4 năm 2016

5

7   8

Phương tiện


ở đây có nghĩa là đối đãi, xử trí mọi việc. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "phương tiện". Những từ phát âm/đánh vần giống như "phương tiện": . [..]
Nguồn: vdict.com

6

6   7

Phương tiện


ở đây có nghĩa là đối đãi, xử trí mọi việc
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

7

5   6

Phương tiện


phương tiện là công cụ được sử dụng, để phục vụ một mục đích nào đó...ví dụ: phương tiện giao thông, phương tiện dạy học, phương tiện khai thác....
Ẩn danh - Ngày 13 tháng 4 năm 2016

8

4   7

Phương tiện


Upàya (S). A mode of approach, an expedient, stratagem, device; phương is interpreted as phương pháp method, mode, plan and tiện as tiện dụng convenient for use. Way, means.
Nguồn: buddhismtoday.com

9

5   9

Phương tiện


Cái dùng để tiến hành công việc gì. | : '''''Phương tiện''' sản xuất.'' | : '''''Phương tiện''' vận chuyển.'' | : ''Sử dụng các '''phương tiện''' khác nhau.''
Nguồn: vi.wiktionary.org

10

7   12

Phương tiện


Phương tiện là phương pháp làm một cài gì đó sao cho tiện lợi nhất. Vi dụ: Qua sông, đò là phương tiện hữu dụng nhất. Chở vật nặng, cồng kềnh thì xe tải là tiện nhất.,,
Trần Cao Duyên - Ngày 15 tháng 11 năm 2015


Thêm ý nghĩa của Phương tiện
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Phương quảng đạo nhân Phương tiện giả môn >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa