Ý nghĩa của từ Phù phiếm là gì:
Phù phiếm nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 8 ý nghĩa của từ Phù phiếm. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Phù phiếm mình

1

22   8

Phù phiếm


Viển vông, không có nội dung thiết thực, không có giá trị thực tế. Câu chuyện phù phiếm. Lối văn chương phù phiếm.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

11   2

Phù phiếm


Phù phiếm: Phù có nghĩa là phủ, che dấu. Phiếm là đưa chuyện bâng quơ, kiếm chuyện làm quà. Phù phiếm là cách nói ngoa ngoắt nhằm che dấu một chuyện hão huyền, không thực tiễn; nhưng mọi người biết ngay là nói dối.
dan chinh - Ngày 03 tháng 1 năm 2016

3

10   2

Phù phiếm


Đó là một thứ viển vông , không có giá trị trong thực tế , trong tưởng tượng , chỉ là hư vô
Trần Thanh Thuỷ - Ngày 22 tháng 6 năm 2016

4

16   10

Phù phiếm


t. Viển vông, không có nội dung thiết thực, không có giá trị thực tế. Câu chuyện phù phiếm. Lối văn chương phù phiếm.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "ph [..]
Nguồn: vdict.com

5

8   7

Phù phiếm


không thực không giả chỉ là những cái đã qua những cái từng tồn tại phút chốc trở thành hư vô ảo tưởng không còn ý nghĩa
nận - Ngày 08 tháng 8 năm 2015

6

1   1

Phù phiếm


浮泛: Phù phiềm (nổi trôi). Ý nói sự việc không chắc chắn.
Ẩn danh - Ngày 26 tháng 7 năm 2018

7

6   8

Phù phiếm


viển vông, không thiết thực, không thực tế lối văn chương phù phiếm chuyện phù phiếm
Nguồn: tratu.soha.vn

8

6   9

Phù phiếm


t. Viển vông, không có nội dung thiết thực, không có giá trị thực tế. Câu chuyện phù phiếm. Lối văn chương phù phiếm.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de


Thêm ý nghĩa của Phù phiếm
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< phông phù sinh >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa