Ý nghĩa của từ Nuột nà là gì:
Nuột nà nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ Nuột nà. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Nuột nà mình

1

5   1

Nuột nà


Tính từ: óng ả, mềm mại
Ví dụ: Tôi đã bị mê hoặc bởi mái tóc nuột nà và đen óng của cô ấy.
Ngoài ra, một số người cũng xem nuột nà như thân hình của người phụ nữ. Người có thân hình nuột nà là người thon gọn chuẩn ba vòng, da dẻ trắng trẻo và dáng cao.
nga - Ngày 11 tháng 12 năm 2018

2

4   3

Nuột nà


nuột (nói khái quát) mái tóc nuột nà, óng ả Đồng nghĩa: nõn nà
Nguồn: tratu.soha.vn

3

0   0

Nuột nà


1 Nuột nà
Tính từ: óng ả, mềm mại
Ví dụ: Tôi đã bị mê hoặc bởi mái tóc nuột nà và đen óng của cô ấy.
Ngoài ra, một số người cũng xem nuột nà như thân hình của người phụ nữ. Người có thân hình nuột nà là người thon gọn chuẩn ba vòng, da dẻ trắng trẻo và dáng cao.
Ẩn danh - Ngày 17 tháng 5 năm 2019


Thêm ý nghĩa của Nuột nà
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Nà,Nào Nuôi báo cô >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa