Ý nghĩa của từ Minh Đức là gì:
Minh Đức nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ Minh Đức. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Minh Đức mình

1

25   8

Minh Đức


+, "Minh": thông minh, sáng suốt, tinh khôn, lanh lợi, trong sạch...
+, "Đức": là đức độ hay đạo đức (cách cư xử, ứng xử của một người nào đó đối với những người xung quanh có thể là một cá nhân hay một tập thể. Đức là nếp sống trong sạch, lành mạnh, đối xử tốt với mọi người, không làm gì gây ảnh hưởng xấu đến lợi ích của cá nhân khác hay của tập thể...)
=> "Minh Đức" : nghĩa là thông minh và đức độ hay có thể hiểu là "đức sáng tâm trong"
"Minh Đức" là một cái tên hay mang ý nghĩa "mong con sẽ luôn thông minh, giỏi giang và là người có tâm hồn trong sáng, đức độ hay nói chung là vừa có tài vừa có đức"
ThuyNguyen - Ngày 09 tháng 8 năm 2013

2

4   6

Minh Đức


Minh Đức có thể là tên gọi của:
Nguồn: vi.wikipedia.org

Thêm ý nghĩa của Minh Đức
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Quế Anh Hải Nguyên >>