Ý nghĩa của từ Ma mị là gì:
Ma mị nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ Ma mị. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Ma mị mình

1

11   0

Ma mị


Chỉ sự huyền ảo, mông lung, lôi cuốn mãnh liệt, có thể dẫn đến nghiện. Hoặc cảm giác ghê rợn, lạnh lẽo bao trùm.
Ví dụ: Dàn vũ nữ đang múa trong làn sương kia tỏa ra những cảm giác ma mị lâng lâng khó ta cho người xem.
nga - Ngày 07 tháng 10 năm 2018

2

10   5

Ma mị


(Khẩu ngữ) như ma giáo ánh mắt ma mị
Nguồn: tratu.soha.vn


Thêm ý nghĩa của Ma mị
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Ma nơ canh Ma lanh >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa