Ý nghĩa của từ Huyền Trân là gì:
Huyền Trân nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 7 ý nghĩa của từ Huyền Trân. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Huyền Trân mình

1

27   4

Huyền Trân


Huyền Trân là tên của công chúa Huyền Trân thời nhà Trần nhưng theo nghĩa của từ điển thì Huyền tức có nghĩa là đen...Trân là Trân Châu.....gợp lại có nghĩa là một viên Trân Châu mà đen quý giá.....
Ẩn danh - Ngày 24 tháng 4 năm 2016

2

13   6

Huyền Trân


Huyền Trân công chúa (chữ Hán: 玄珍公主;1287 - 1340) gọi tắt là Huyền Trân (玄珍) là một công chúa đời nhà Trần, là con gái của vua Trần Nhân Tông và là em g [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

3

13   7

Huyền Trân


thường được gọi là Huyền Trân công chúa dưới nhà Trần, là con gái của vua Trần Nhân Tông. Năm 1306, Huyền Trân được gả cho vua Chiêm Thành để đổi lấy hai châu Ô, Lý (từ đèo Hải Vân, Thừa Thiên đến phía bắc Quảng Trị ngày nay).
thanhthanh - Ngày 08 tháng 8 năm 2013

4

9   4

Huyền Trân


Huyền Trân công chúa thời nhà Trần, con gái vua Trần Nhân Tông, anh trai là Anh tông
Ẩn danh - Ngày 03 tháng 8 năm 2014

5

8   5

Huyền Trân


Công chúa, con gái Trần Nhân tông, em gái Anh tông, không rõ năm sinh, năm mấtTừ năm 1293, Nhân tông thoái vị, truyền ngôi cho con là Anh tông, rồi ra tu ở núi Yên T [..]
Nguồn: vdict.com

6

7   4

Huyền Trân


Huyền Trân là tên của Cha & Mẹ đặt cho mình,mình là minh chứng cho tình yêu của Cha Mẹ.
Còn nói về cuộc sống thì sung sướng ví như Công Chúa Huyền Trân thời Trần.Và tình cảm thì lận đận y vậy :) .Đó là ý nghĩa tên Huyền Trân của mình theo mình nghĩ.
Huyền Trân - Ngày 17 tháng 8 năm 2015

7

6   7

Huyền Trân


Công chúa, con gái Trần Nhân tông, em gái Anh tông, không rõ năm sinh, năm mất Từ năm 1293, Nhân tông thoái vị, truyền ngôi cho con là Anh tông, rồi ra tu ở núi Yên Tử. Đến năm Tân sửu 1301, nhân có phái bộ Chiêm Thành sang giao hảo, Thượng hoàng Nhân tông được mời du ngoạn nước C [..]
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de


Thêm ý nghĩa của Huyền Trân
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Huyền H Huơu Tần >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa