Ý nghĩa của từ Chính nghĩa là gì:
Chính nghĩa nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ Chính nghĩa. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Chính nghĩa mình

1

1   0

Chính nghĩa


đạo lí công bằng, chính trực sức mạnh của chính nghĩa tất thắng bảo vệ chính nghĩa Trái nghĩa: phi nghĩa Tính từ hợp với [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

2

1   0

Chính nghĩa


- Đây là từ Hán Việt. "chính" ở đây là chân chính, đúng đắn, phù hợp với giá trị đạo đức con người. Còn "nghĩa" là ý nghĩa. Vậy việc làm chính nghĩa không phải chỉ có anh hùng hay người có địa vị, tiền tài mới làm được mà con người ai cũng có thể thực hiện, chỉ cần đó là việc tốt mà bản thân dành cho người khác, dù đó là người dưng.
la gi - Ngày 20 tháng 6 năm 2019

3

0   1

Chính nghĩa


Just cause.
Nguồn: buddhismtoday.com


Thêm ý nghĩa của Chính nghĩa
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Chính mệnh Chính nghiệp >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa