Ý nghĩa của từ Cơ trưởng là gì:
Cơ trưởng nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ Cơ trưởng. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Cơ trưởng mình

1

7   2

Cơ trưởng


1. Là một danh từ chỉ người đứng đầu quản lý tổ bay và chịu trách nhiệm chính trong mộy chuyến bay.
2. Từ này còn có một cách hiểu khác mà giới trẻ hay dùng để gọi những cô gái có sức hút, chịu nhảy, quẩy sung trong các bar, club.
bao - Ngày 14 tháng 10 năm 2018

2

6   3

Cơ trưởng


người phụ trách tổ lái và chịu trách nhiệm chính trong một chuyến bay.
Nguồn: tratu.soha.vn

3

1   0

Cơ trưởng


Huệ cơ trưởng này đây là con đẩy lớp 7 đang đi bán thân tại thôn 2 trung thành nông cống thanh hóa con gái ông vinh cháu bà trưng xịn và bị hát y vê xem mn ai muốn đến địt e ấy xin đến trường trung học cơ sở trung thành để tìm e ấy mỗi lần ấy e ấy là 100k nha
Huệ - Ngày 23 tháng 5 năm 2019

4

0   0

Cơ trưởng


1. "Cơ trưởng" trong chuyên ngành hàng không có nghĩa là người cầm lái máy bay chính trong một chuyến bay. Người làm cơ trưởng phải chịu trách nhiệm lớn lao khi bay và lúc gặp sự cố phải hướng dẫn mọi người thoát hiểm an toàn
2. "Cơ trưởng" trong các quán bar, club chỉ những người đứng đfu trong các sàn nhảy, hướng dẫn mọi người các hình thức "quẩy" sung và nóng bỏng hơn
la gi - Ngày 23 tháng 6 năm 2019


Thêm ý nghĩa của Cơ trưởng
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Cơ trơn Cơ vân >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa