Ý nghĩa của từ Bây chừ là gì:
Bây chừ nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ Bây chừ. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Bây chừ mình

1

0   0

Bây chừ


(Phương ngữ) bây giờ "Chàng ơi, chớ bực sầu tư, Khi xưa có mẹ, bây chừ có em." (Cdao)
Nguồn: tratu.soha.vn

2

0   0

Bây chừ


Cụm từ "bây chừ" có nghĩa là "bây giờ". Từ "chừ" là từ địa phương xứ Huế có nghĩa là "giờ". Như vậy cụm từ trên là một trạng từ được dùng để chỉ thời gian ngay tại thời điểm đang nói
Ví dụ: Bây chừ chúng ta đi đâu rứa?
la gi - Ngày 11 tháng 7 năm 2019

Thêm ý nghĩa của Bây chừ
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Bây nhiêu Bây,Bay >>