Ý nghĩa của từ Anh túc là gì:
Anh túc nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ Anh túc. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Anh túc mình

1

0   0

Anh túc


cây thuốc phiện hoa anh túc
Nguồn: tratu.soha.vn

2

0   0

Anh túc


Anh túc hay còn gọi là a phiến, thẩu, trẩu (người Tày gọi là cây nàng tiên), là loài thực vật có tên khoa học là Papaver somniferum L., thuộc họ Anh túc (Papaverac [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

Thêm ý nghĩa của Anh túc
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Anh ách Anh quân >>