Ý nghĩa của từ AK là gì:
AK nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 6 ý nghĩa của từ AK. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa AK mình

1

8   7

AK


Súng tiểu liên (do Ca-las-nhi-cốp, người Liên Xô sáng chế năm 1943).
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

3   3

AK


(N: Автомат Калашникова, viết tắt) súng tiểu liên của Liên Xô (trước đây), do Mikhail Timofeevich Kalashnikov sáng chế năm 1943, [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

3

0   0

AK


À, dùng cho giới trẻ hiện tại,dùng cho những người hiện đai
Phạm Hồng Quân - Ngày 03 tháng 12 năm 2019

4

3   4

AK


1. là tên của loại trúng trường tấn công được sử dụng trong game FPS. Một loại trò chơi video tấn công nhau dùng súng và vũ khí.
2. viết tắt của " awesome kids" có nghĩa: những đứa trẻ tuyệt vời.
thanhthanh - Ngày 26 tháng 7 năm 2013

5

3   5

AK


Súng tiểu liên (do Ca-las-nhi-cốp, người Liên Xô sáng chế năm 1943). Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "AK". Những từ phát âm/đánh vần giống như "AK": . ác [..]
Nguồn: vdict.com

6

1   3

AK


Súng tiểu liên (do Ca-las-nhi-cốp, người Liên Xô sáng chế năm 1943)
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de


Thêm ý nghĩa của AK
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< AIDS ANZUS >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa