Ý nghĩa của từ 1476 là gì:
1476 nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ 1476. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa 1476 mình

1

7 Thumbs up   5 Thumbs down

1476


1476 có nghĩa là anh thích em . là họ đang thích bạn mà họ không giám nói ra nên học đã đặt thành 1476
Huy - 00:00:00 UTC 25 tháng 6, 2021

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

1476


Năm 1476 là một năm trong lịch Julius.
Nguồn: vi.wikipedia.org

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

1476


Năm 1476 là một năm trong lịch Julius.
Nguồn: vi.wikipedia.org

<< 1475 1477 >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa