Ý nghĩa của từ ắp là gì:
ắp nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ ắp. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa ắp mình

1

0   0

ắp


Đầy hết mức, không còn chứa thêm được nữa. | : ''Ruộng '''ắp''' nước.''
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

ắp


đgt. Đầy hết mức, không còn chứa thêm được nữa: Ruộng ắp nước.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "ắp". Những từ phát âm/đánh vần giống như "ắp":&n [..]
Nguồn: vdict.com

3

0   0

ắp


đgt. Đầy hết mức, không còn chứa thêm được nữa: Ruộng ắp nước.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

4

0   0

Ắp


đầy đến mức không còn có thể chứa thêm vào được nữa ruộng ắp nước một bát đầy ắp thức ăn
Nguồn: tratu.soha.vn


Thêm ý nghĩa của ắp
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< ẩu ẵm >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa