Ý nghĩa của từ ẩn ý là gì:
ẩn ý nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ ẩn ý. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa ẩn ý mình

1

2   1

ẩn ý


Ý kín đáo ở bên trong lời nói, câu viết được hiểu ngầm mà không được nói rõ ra. | : ''Câu nói đầy '''ẩn ý'''.''
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

1   1

ẩn ý


dt. ý kín đáo ở bên trong lời nói, câu viết được hiểu ngầm mà không được nói rõ ra: Câu nói đầy ẩn ý.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

3

1   1

Ẩn ý


ý kín đáo bên trong, vốn là cái chính muốn nói, nhưng không nói rõ, chỉ để ngầm hiểu lời nói có [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

4

0   1

ẩn ý


dt. ý kín đáo ở bên trong lời nói, câu viết được hiểu ngầm mà không được nói rõ ra: Câu nói đầy ẩn ý.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "ẩn ý". Nhữ [..]
Nguồn: vdict.com


Thêm ý nghĩa của ẩn ý
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< ẩn dật ẩu >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa