Ý nghĩa của từ đạo văn là gì:
đạo văn nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ đạo văn. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa đạo văn mình

1

0   0

đạo văn


dùng, chép nguyên văn hoặc sửa một ít bài viết, đoạn văn, ngôn từ của người khác để làm thành của mình mà không thông báo, không có sự cho phép, đồng ý [..]
Nguồn: tudienlong.com

2

0   0

Đạo văn


 • redirect vi phạm bản quyền
 • Nguồn: vi.wikipedia.org

  3

  0   0

  đạo văn


  Đạo trong "đạo nhái" và văn trong "văn học" hay "văn chương". Như vậy, "đạo văn" nghĩa là hành động sao chép ý tưởng hay từ ngữ của người khác. Ngoài sao chép tất cả (không thay đổi nội dung) mà trong các trường hợp như: trích dẫn nhưng không ghi nguồn hoặc ghi nguồn mà không đầy đủ; sao chép bố cục, cách sử dụng từ ngữ; nối các đoạn văn từ nhiều nguồn thành bài văn hoàn chỉnh của mình;.... cũng được xem là đạo văn
  nghĩa là gì - Ngày 14 tháng 5 năm 2019

  Thêm ý nghĩa của đạo văn
  Số từ:
  Tên:
  E-mail: (* Tùy chọn)

  << đạo nhạc đi chùa thầy >>