Ý nghĩa của từ ý tưởng là gì:
ý tưởng nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 6 ý nghĩa của từ ý tưởng. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa ý tưởng mình

1

3   0

ý tưởng


Điều nghĩ trong đầu óc. | : '''''Ý tưởng''' cao xa.''
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

ý tưởng


d. Điều nghĩ trong đầu óc. Ý tưởng cao xa.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "ý tưởng". Những từ phát âm/đánh vần giống như "ý tưởng": . A Tiêng A Ti [..]
Nguồn: vdict.com

3

0   0

ý tưởng


d. Điều nghĩ trong đầu óc. Ý tưởng cao xa.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

4

0   0

Ý tưởng


điều nảy ra, nghĩ ra trong đầu, thường chưa được trọn vẹn triển khai ý tưởng ý tưởng quá cao siêu
Nguồn: tratu.soha.vn

5

0   0

Ý tưởng


Một ý tưởng là một khái niệm hay ấn tượng về tinh thần. những ý tưởng được hiểu là hình ảnh đại diện, tức là hình ảnh của một số vật thể. Tron [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

6

0   1

Ý tưởng


Một ý tưởng là một khái niệm hay ấn tượng về tinh thần. những ý tưởng được hiểu là hình ảnh đại diện, tức là hình ảnh của một số vật thể. Tron [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org


Thêm ý nghĩa của ý tưởng
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< út ăm ắp >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa