Ý nghĩa của từ ý chí là gì:
ý chí nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 6 ý nghĩa của từ ý chí. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa ý chí mình

1

41   12

ý chí


Là hoài bão, lí tưởng tốt đẹp, ý chí, nghị lực, sự kiên trì. Chí là điều cần thiết để con người vượt qua trở ngại.
huyền - Ngày 22 tháng 2 năm 2014

2

32   19

Ý chí


khả năng tự xác định mục đích cho hành động và quyết tâm đạt cho được mục đích đó giữ vững ý chí chiến đ [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

3

0   0

ý chí


Là hoài bão, lí tưởng tốt đẹp, ý chí, nghị lực, sự kiên trì. Chí là điều cần thiết để con người vượt qua trở ngại.
Ẩn danh - Ngày 04 tháng 6 năm 2019

4

16   18

ý chí


dt. ý thức, tình cảm tự giác, mạnh mẽ, quyết tâm dồn sức lực, trí tuệ đạt cho bằng được mục đích: một người có ý chí ý chí sắt đá rèn luyện ý ch [..]
Nguồn: vdict.com

5

10   20

ý chí


dt. ý thức, tình cảm tự giác, mạnh mẽ, quyết tâm dồn sức lực, trí tuệ đạt cho bằng được mục đích: một người có ý chí ý chí sắt đá rèn luyện ý chí.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

6

3   38

ý chí


///////////
*8888 - Ngày 10 tháng 8 năm 2013


Thêm ý nghĩa của ý chí
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< ớt tây ý thức >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa