Ý nghĩa của từ ý định là gì:
ý định nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ ý định. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa ý định mình

1

2   0

ý định


Sự rắp tâm làm việc gì. | : '''''Ý định''' soạn quyển từ điển tiếng.'' | : ''Việt.''
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

1   0

ý định


dt (H. định: rắp tâm làm) Sự rắp tâm làm việc gì: ý định soạn quyển từ điển tiếng Việt.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "ý định". Những từ phát [..]
Nguồn: vdict.com

3

1   0

ý định


dt (H. định: rắp tâm làm) Sự rắp tâm làm việc gì: ý định soạn quyển từ điển tiếng Việt.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

4

1   0

Ý định


ý muốn cụ thể làm việc gì đó từ bỏ ý định quyết tâm thực hiện ý định
Nguồn: tratu.soha.vn


Thêm ý nghĩa của ý định
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< réarrangement rebab >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa