Ý nghĩa của từ xun xoe là gì:

xun xoe nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ xun xoe. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa xun xoe mình

1.

6   2

xun xoe


Khiến một người nào đó vui thích, hài lòng nhằm toan tính, mưu cầu lợi ích cho người thực hiện hành vi này.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2.

3   4

Xun xoe


từ gợi tả dáng vẻ, cử chỉ săn đón, vồn vã quá đáng nhằm nịnh nọt bộ dạng xun xoe chỉ giỏi xun xoe bợ đỡ!
Nguồn: tratu.soha.vn

3.

1   2

xun xoe


từ gợi tả dáng vẻ, cử chỉ săn đón, vồn vã quá đáng nhằm nịnh nọt
bộ dạng xun xoe chỉ giỏi xun xoe mà thôi.
vy trên 2016-10-07


Thêm ý nghĩa của xun xoe
Ý nghĩa:
NSFW / 18+
Số từ:

+ Các tuỳ chọn khác
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)
 

<< Ph.D. wonton >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa