Ý nghĩa của từ truyền ngôi là gì:

truyền ngôi nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ truyền ngôi. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa truyền ngôi mình

1.

28   9

truyền ngôi


là một hành đồng truyền lại quyền lực của một vị vua nào đó cho người nối nghiệp
Nguồn: vi.wiktionary.org

2.

13   6

truyền ngôi


truyền ngôi là truyền lại một chức vua cho một người nào đó xứng đáng
hggfvg trên 2016-10-01

3.

9   8

truyền ngôi


la hanh dong truyen lai cua mot vi vua nao do cho nguoi noi nghiep.
trinhthilinh2005 trên 2016-03-07


Thêm ý nghĩa của truyền ngôi
Ý nghĩa:
NSFW / 18+
Số từ:

+ Các tuỳ chọn khác
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)
 

<< according to kinh khiếp >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa