Ý nghĩa của từ pda là gì:
pda nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 9 ý nghĩa của từ pda. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa pda mình

1

0   0

pda


viết tắt của Personal Digital Assistant - một thiết bị cầm tay có chức năng lưu giữ thông tin, truy cập Internet, sắp xếp lịch.... còn được gọi là Palmtop Computer

tuy nhiên với sự phát triển của điện thoại thông minh smartphone, PDA đã chính thức được khai tử. bây giờ rất khó để tìm một người sử dụng PDA
hansnam - Ngày 28 tháng 7 năm 2013

2

0   0

pda


PDA viết tắt của cụm từ Personal digital assistant là thiết bị kĩ thuật số trợ giúp cá nhân, nó có thể giúp ta duyệt web, quản lí dữ liệu, hỗ trợ tính toán.....
Nếu tích hợp thêm chức năng điện thoại thì nguời ta gọi nó là smartphone - địện thoại thông minh
lucyta - Ngày 03 tháng 8 năm 2013

3

0   0

PDA


(A: Personal Digital Assistant ‘thiết bị kĩ thuật số hỗ trợ cá nhân’, viết tắt) thiết bị cầm tay (giống như cuốn sổ tay cá nhân) c&o [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

4

0   0

PDA


Nghĩa là Thiết bị số cá nhân
Nguồn: danluat.thuvienphapluat.vn

5

0   0

PDA


Thiết bị kỹ thuật số hỗ trợ cá nhân thường được gọi là PDA (tiếng Anh: Personal Digital Assistant) là các thiết bị cầm tay vốn được thiết kế như một cu [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

6

0   0

pda


PDA ghi tắt của cụm từ "Personal Digital Assistant", nghĩa là thiết bị kỹ thuật số hỗ trợ cá nhân. PDA được thiết như một cuốn sổ cầm tay và nó bao gồm nhiều chức năng như đồng hồ, sổ lịch, sổ địa chỉ, danh sách việc cần làm, sổ ghi nhớ, và máy tính bỏ túi...
Banana - Ngày 09 tháng 3 năm 2019

7

0   0

PDA


Personal digital assistant Thiết bị hỗ trợ cá nhân kỹ thuật số
Nguồn: yume.vn

8

0   0

PDA


Thiết bị số hổ trợ cá nhân.
Nguồn: thptchonthanh.com.vn

9

0   0

PDA


thiết bị kỹ thuật số trợ giúp cá nhân, như Palm, điện thoại di động có nhiều chức năng hỗ trợ...
Nguồn: ecommerce.gov.vn


Thêm ý nghĩa của pda
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< ef ei >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa