Ý nghĩa của từ nai xừ là gì:
nai xừ nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ nai xừ Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa nai xừ mình

1

3   3

nai xừ


Đây là từ được giới trẻ Việt Nam phiên âm từ tiếng Anh "nice" nghĩa là "đẹp" sang tiếng Việt. Vốn dĩ đọc là "nai xừ" vì phiên âm trong tiếng anh của từ "nice" là nais. Giới trẻ đã cố ý đọc âm gió của từ "s" mạnh thành "xừ". Từ này được dùng để đùa giỡn vui vẻ giữa những người bạn
Ví dụ: Bạn thật là nai xừ! (You are so nice!)
nghĩa là gì - Ngày 19 tháng 1 năm 2019

Thêm ý nghĩa của nai xừ
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< hellevator amia >>