Ý nghĩa của từ mess up là gì:
mess up nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ mess up. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa mess up mình

1

3   2

mess up


phạm sai lầmThe hardest thing in the world is to stand up and say, "I messed up and it was my fault."Điều khó khăn nhất trên đời là đứng dậy và nói, “Tôi đã mắc sai lầm [..]
Nguồn: tratu.vietgle.vn

2

6   7

mess up


là cụm động từ trong tiếng anh có nghĩa là làm rồi lên, làm lộn xộn. làm hỏng, làm tồi tệ đi..
ví dụ I've really messed up this time.
If you cancel now you'll mess up all my arrangements.
Minhthuy123 - Ngày 02 tháng 8 năm 2013

Thêm ý nghĩa của mess up
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< e mc2 miss you >>