Ý nghĩa của từ cpf là gì:
cpf nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ cpf Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa cpf mình

1

0   0

cpf


1. Ghi tắt của cụm từ "Carcinogenic Potency Factor" (Yếu tố tiềm năng gây ung thư)
2. Ghi tắt của cụm từ "Coupled-Pair Functional" (chức năng ghép đôi)
3. Ghi tắt của cụm từ "Central Processing Facility" (cơ sở chế biến trung tâm)
4. Ghi tắt của cụm từ "Cost Per Flight" (chi phí mỗi chuyến bay)
5....
Banana - Ngày 09 tháng 3 năm 2019

Thêm ý nghĩa của cpf
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< ymca có hsgs >>