Ý nghĩa của từ ax là gì:

ax nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ ax Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa ax mình

1.

0   0

ax


Cái rìu. | Chặt bằng rìu, đẽo bằng rìu. | Cắt bớt (khoản chi... ).
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của ax
Ý nghĩa:
NSFW / 18+
Số từ:

+ Các tuỳ chọn khác
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)
 

<< ribbon rhombus >>