Ý nghĩa của từ aw là gì:
aw nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ aw. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa aw mình

1

2   1

aw


viết tắt của ''air warfare'' . Đây là hoạt động quân sự được thực hiện bởi máy bay, máy bay trực thăng hoặc máy bay khác chống lại máy bay hoặc các mục tiêu trên mặt đất và trong nước.
thanhthanh - Ngày 28 tháng 7 năm 2013

2

0   1

AW

Nguồn: vnmilitaryhistory.net

Thêm ý nghĩa của aw
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< kkap lacoste >>