Ý nghĩa của từ autisme là gì:
autisme nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ autisme Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa autisme mình

1

0   0

autisme


Sự tự kỷ.
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của autisme
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< ourlet auto >>