Ý nghĩa của từ autisme là gì:

autisme nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ autisme Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa autisme mình

1.

0   0

autisme


Sự tự kỷ.
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của autisme
Ý nghĩa:
NSFW / 18+
Số từ:

+ Các tuỳ chọn khác
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)
 

<< ourlet auto >>