Ý nghĩa của từ autisme là gì:

autisme nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ autisme Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa autisme mình

1.

0   0

autisme


Sự tự kỷ.
Nguồn: vi.wiktionary.org


Thêm ý nghĩa của autisme
Ý nghĩa:
NSFW / 18+
Số từ:

+ Các tuỳ chọn khác
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)
 

<< ourlet auto >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa