Ý nghĩa của từ are you there là gì:

are you there nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ are you there Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa are you there mình

1.

10   6

are you there


- Là câu tiếng Anh có nghĩa là "Bạn/anh/chị/em có ở đó không?".
Ví dụ:
I am at the cinema now. Are you there?
Nghĩa là "Mình đang ở rạp chiếu phim. Bạn có ở đó không? "
 lucyta (Ngày 31 tháng 7 năm 2013)


Thêm ý nghĩa của are you there
Ý nghĩa:
NSFW / 18+
Số từ:

+ Các tuỳ chọn khác
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)
 

<< niet ban bless you >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa