Ý nghĩa của từ are you ok là gì:
are you ok nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ are you ok Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa are you ok mình

1

0   0

are you ok


Đây là một câu hỏi hỏi han "bạn ổn không?", "có điều gì bất ổn?", "bạn có sao không?"
Ví dụ: Bạn có ổn không? Tôi thấy bạn xanh xao quá. Nếu không khỏe bạn có thể nghỉ học một hôm. (Are you ok? If not you can consider to absent today because you look green)
nghĩa là gì - Ngày 16 tháng 1 năm 2019

Thêm ý nghĩa của are you ok
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< air swing bphone >>