Ý nghĩa của từ anh minh là gì:

anh minh nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ anh minh. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa anh minh mình

1.

9   4

Anh minh


(Từ cũ) (người lãnh đạo) tài giỏi và sáng suốt vị vua anh minh
Nguồn: tratu.soha.vn

2.

6   2

anh minh


là từ diễn tả một vị vua đúng đắn, được lòng dân, trị vì tốt.
Nguồn: vi.wiktionary.org

3.

2   0

anh minh


Anh minh có nghĩa là tài đức vẹn toàn
Jffhhcdyjvc (Ngày 25 tháng 2 năm 2017)


Thêm ý nghĩa của anh minh
Ý nghĩa:
NSFW / 18+
Số từ:

+ Các tuỳ chọn khác
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)
 

<< an khang thịnh vượng vạn sự như ý >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa