Ý nghĩa của từ anh hùng bàn phím là gì:
anh hùng bàn phím nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ anh hùng bàn phím. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa anh hùng bàn phím mình

1

6   1

anh hùng bàn phím


chỉ những người có những phát ngôn hùng hồn, mạnh bạo trên mạng internet. nhưng chỉ là trên mạng internet mà thôi, ngoài đời họ luôn im thin thít và không bao giờ dám làm những hành động mà họ nói trên mạng.

Ví dụ:
comment A: tao mà là thằng này tao đã đập chết hết mấy thằng cướp kia chứ không để nó tác quái thế đâu
comment B: mày anh hùng bàn phím vừa thôi
hansnam - Ngày 22 tháng 7 năm 2013

2

2   2

anh hùng bàn phím


1. Những thành phần dùng những ngôn từ đao to búa lớn, bạo lực, hăm dọa, ra vẻ về những vấn đề từ nhỏ đến lớn, để đè bẹp đối phương trong cuộc tranh luận online.
markarus - Ngày 25 tháng 7 năm 2013

3

0   0

anh hùng bàn phím


nói trên mạng thì nhiều nhưng nói ngoài đời thì không dám. trên mạng hô hào, a dua rất mau lẹ nhưng thực tế ngoài đời chả dám làm gì
thư - Ngày 22 tháng 11 năm 2014

4

1   4

anh hùng bàn phím


chỉ những người nói thì rất hay trên mạng vì nó là ở trên mạng

vd: thằng H. hẹn thằng T. tối nay ra xử nhau nhưng tao chả tin, bọn nó toàn bọn anh hùng bàn phím cả thôi.
heatherle - Ngày 24 tháng 7 năm 2013


Thêm ý nghĩa của anh hùng bàn phím
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< hãm tài Trịnh Công Sơn >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa