Ý nghĩa của từ an eye for an eye a tooth for a tooth là gì:
an eye for an eye a tooth for a tooth nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ an eye for an eye a tooth for a tooth. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa an eye for an eye a tooth for a tooth mình

1

0   0

an eye for an eye a tooth for a tooth


câu này có nghĩa rằng khi ai đó làm điều gì xấu xa với mình, người đó phải nhận lại sự trừng phạt, sự trả thù tương ứng. nếu như người đó làm ta mù một mắt, ta sẽ làm mù lại một mắt của người đó. nếu người đó làm ta gãy một cái răng, ta sẽ bẻ gãy lại một cái răng của hắn

câu này tương tự như "nợ máu phải trả bằng máu", "ăn miếng trả miếng" trong tiếng Việt
hansnam - Ngày 27 tháng 7 năm 2013

2

1   1

an eye for an eye a tooth for a tooth


"ăn miếng trả miếng"

-why are you doing this to him?
(sao mày lại làm thế với nó?)
-he did this to me before! an eye for an eye, a tooth for a tooth
(hồi trước nó làm thế với tao mà! ăn miếng trả miếng thôi)
heatherle - Ngày 27 tháng 7 năm 2013

Thêm ý nghĩa của an eye for an eye a tooth for a tooth
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< etc diên niên >>