Ý nghĩa của từ all izz well là gì:
all izz well nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ all izz well Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa all izz well mình

1

0   0

all izz well


nhái theo cách nói all is well của người Ấn Độ, nổi tiếng theo bộ phim 3 idiots. có nghĩa là tất cả mọi thứ đều ổn, không có vấn đề gì cả, mọi việc đều tốt đẹp. có tác dụng như một lời động viên, lời nhắn nhủ hãy cố lên
hansnam - Ngày 27 tháng 7 năm 2013

Thêm ý nghĩa của all izz well
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< ffs gnu trong linux >>