Ý nghĩa của từ ahjussi là gì:

ahjussi nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ ahjussi Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa ahjussi mình

1.

0   0

ahjussi


một từ tiếng hàn, dùng để gọi những người đàn ông lớn tuổi hơn mình, tương tự như sir, hoặc uncle tiếng anh, hoặc chú, bác, ông trong tiếng việt. ahjussi thường già hơn hyung và oppa
 hansnam (Ngày 31 tháng 7 năm 2013)


Thêm ý nghĩa của ahjussi
Ý nghĩa:
NSFW / 18+
Số từ:

+ Các tuỳ chọn khác
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)
 

<< khánh vy dday >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa