Ý nghĩa của từ agape là gì:
agape nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ agape. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa agape mình

1

0   0

agape


Há hốc mồm ra (vì kinh ngạc). | : ''mouth '''agape''' with astonishment'' — mồm há hốc ra vì kinh ngạc | (đùa cợt) bữa chén. | Tôn giáo bữa ăn tập đoàn.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

agape


là tính từ trong tiếng anh mang nghĩa há hộc mồm vì kinh ngạc, ngạc nhiên hoặc vì shock.
ví dụ He watched the spectacle, mouth agape. nghĩa là anh ấy nhìn thấy cảnh tượng và há hốc mồm
Minhthuy123 - Ngày 31 tháng 7 năm 2013

3

0   0

Agape


Agape là một chi bướm đêm thuộc họ Noctuidae.
Nguồn: vi.wikipedia.org


Thêm ý nghĩa của agape
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< agacerie âge >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa