Ý nghĩa của từ adios là gì:
adios nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ adios. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa adios mình

1

1   0

adios


Xin từ biệt!
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

adios


+ Là một từ trong tiếng Tây Ba Nha, có nghĩa là tạm biệt, từ biệt
+ Là từ viết tắt của Adaptable IO System, hệ thống thích ứng IO, cung cấp một cách đơn giản, linh hoạt cho các nhà khoa học mô tả số liệu theo mã.
vuvu - Ngày 26 tháng 7 năm 2013

3

1   1

adios


=bye!

well i'll see you losers soon! Adios!
heatherle - Ngày 27 tháng 7 năm 2013


Thêm ý nghĩa của adios
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< ad infinitum automonitor >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa