Ý nghĩa của từ acer là gì:

acer nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ acer. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa acer mình

1.

1   0

Acer


Acer có thể là: Acer Inc là một công ty đa quốc gia sản xuất đồ điện tử, có trụ sở chính tại Đài Loan Chi Phong hay Chi Thích (danh pháp khoa học: Acer)
Nguồn: vi.wikipedia.org

2.

1   1

acer


Cây thích.
Nguồn: vi.wiktionary.org


Thêm ý nghĩa của acer
Ý nghĩa:
NSFW / 18+
Số từ:

+ Các tuỳ chọn khác
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)
 

<< érythème érythrosine >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa