Ý nghĩa của từ acer là gì:

acer nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ acer. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa acer mình

1.

1   0

Acer


Acer có thể là: Acer Inc là một công ty đa quốc gia sản xuất đồ điện tử, có trụ sở chính tại Đài Loan Chi Phong hay Chi Thích (danh pháp khoa học: Acer)
Nguồn: vi.wikipedia.org

2.

1   1

acer


Cây thích.
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của acer
Ý nghĩa:
NSFW / 18+
Số từ:

+ Các tuỳ chọn khác
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)
 

<< érythème érythrosine >>