Ý nghĩa của từ acer là gì:
acer nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ acer. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa acer mình

1

1   0

Acer


Acer có thể là: Acer Inc là một công ty đa quốc gia sản xuất đồ điện tử, có trụ sở chính tại Đài Loan Chi Phong hay Chi Thích (danh pháp khoa học: Acer)
Nguồn: vi.wikipedia.org

2

1   1

acer


Cây thích.
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của acer
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< érythème érythrosine >>