Ý nghĩa của từ abc ... xyz là gì:

abc ... xyz nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ abc ... xyz. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa abc ... xyz mình

1.

11   15

abc ... xyz


abc: đầu bảng chữ cái, xyz: cuối bảng chữ cái
=> abc...xyz: từ đầu đến cuối

-ở nhà cái gì tao cũng phải làm! từ abc đến xyz!!
 heatherle (Ngày 27 tháng 7 năm 2013)

2.

10   15

abc ... xyz


Abc...xyz là dãy số theo bảng chữ cái tiếng anh. Trong tiếng việt không có một số chữ cái như w và z, tuy nhiên lại xuất hiện nhiều nguyên âm khác như ă, â, ô, ơ, ư, ê.
Đây là cụm từ tiếng lóng hàm ý " từ đầu đến cuối"
Ví dụ: tớ sẽ làm giúp cậu từ abc đến xyz
 Caominhhv (Ngày 25 tháng 7 năm 2013)

3.

6   12

abc ... xyz


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
Ẩn danh (Ngày 02 tháng 11 năm 2015)   NSFW / 18+

Thêm ý nghĩa của abc ... xyz
Ý nghĩa:
NSFW / 18+
Số từ:

+ Các tuỳ chọn khác
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)
 

<< xc yh >>