Ý nghĩa của từ a.m là gì:

a.m nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ a.m. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa a.m mình

1.

1   0

a.m


ante meridiem : nghĩa là trước buổi trưa, từ 12h đêm đến trước 12h trưa được gọi là AM, từ 12h trưa đến trước 12h đêm là PM: post meridiem : nghĩa là sau buổi trưa=> chiều
 nghiemmailan (Ngày 25 tháng 7 năm 2013)

2.

1   0

a.m


viết tắt từ "Ante meridem" tức là ban ngày, kéo dài từ 12h đêm đến 12h trưa

-dude wake up! its already past noon!!
-...no its not. its not even 11am yet!!! lemme sleep.....
 heatherle (Ngày 27 tháng 7 năm 2013)


Thêm ý nghĩa của a.m
Ý nghĩa:
NSFW / 18+
Số từ:

+ Các tuỳ chọn khác
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)
 

<< ct giải ngân >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa