Ý nghĩa của từ a.m là gì:

a.m nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ a.m. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa a.m mình

1.

1   0

a.m


ante meridiem : nghĩa là trước buổi trưa, từ 12h đêm đến trước 12h trưa được gọi là AM, từ 12h trưa đến trước 12h đêm là PM: post meridiem : nghĩa là sau buổi trưa=> chiều
 nghiemmailan (Ngày 25 tháng 7 năm 2013)

2.

1   0

a.m


viết tắt từ "Ante meridem" tức là ban ngày, kéo dài từ 12h đêm đến 12h trưa

-dude wake up! its already past noon!!
-...no its not. its not even 11am yet!!! lemme sleep.....
 heatherle (Ngày 27 tháng 7 năm 2013)

Thêm ý nghĩa của a.m
Ý nghĩa:
NSFW / 18+
Số từ:

+ Các tuỳ chọn khác
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)
 

<< ct giải ngân >>