Ý nghĩa của từ Sợi ni lông là gì:
Sợi ni lông nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ Sợi ni lông. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Sợi ni lông mình

1

3   2

Sợi ni lông


Chất liệu nhẹ, có tính đàn hồi cao, thường được sử dụng trong may mặc và các loại mặt hàng khác.
Nguồn: anmacdep.com

2

3   3

Sợi ni lông


Chất liệu nhẹ, có tính đàn hồi cao, thường được sử dụng trong may mặc và các loại mặt hàng khác.
Nguồn: zalora.vn

Thêm ý nghĩa của Sợi ni lông
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Sợi cao su Sợi tự nhiên >>