Ý nghĩa của từ Gấu áo là gì:
Gấu áo nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ Gấu áo. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Gấu áo mình

1

11   1

Gấu áo


Là để chỉ một phần của quần áo được may gấp lên để không lộ ra những đường may của trang phục
Nguồn: zalora.vn

2

5   1

Gấu áo


Là để chỉ một phần của quần áo được may gấp lên để không lộ ra những đường may của trang phục
Nguồn: anmacdep.com

3

2   2

Gấu áo


Là để chỉ một phần của quần áo được may gấp lên để không lộ ra những đường may của trang phục
Nguồn: ktmart.vn


Thêm ý nghĩa của Gấu áo
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Giày Gladiator Giày >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa