Ý nghĩa của từ Chợ đen là gì:

Chợ đen nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ Chợ đen. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Chợ đen mình

1.

0   0

Chợ đen


nơi mua bán hàng hoá, tiền tệ một cách lén lút, bất hợp pháp với giá cả tuỳ tiện giá chợ đen "Anh Hoàng là một nhà văn, nhưng đồng thời cũng là một tay chợ đen rất t [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

2.

0   0

Chợ đen


chợ đen được thực hiện vào ban đêm thời bên trung quốc,chợ không đèn buôn bán chỉ sờ mó mặt hàng và trả tiền,do đó có thể bị lừa nhưng thời đó rất ít
ttptqd trên 2016-10-04

3.

0   0

Chợ đen


Kinh tế ngầm là một thị trường nơi mà tất cả các hoạt động thương mại được tiến hành mà không liên quan đến thuế, luật hoặc các quy định thương mại. Khái niệm Kinh tế ngầm ở đây là để đối sánh với nền kinh tế trong thố [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org


Thêm ý nghĩa của Chợ đen
Ý nghĩa:
NSFW / 18+
Số từ:

+ Các tuỳ chọn khác
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)
 

<< Chợp Chợ xanh >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa