Ý nghĩa của từ Chí sĩ là gì:

Chí sĩ nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ Chí sĩ. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Chí sĩ mình

1.

0   0

Chí sĩ


người trí thức thời trước có ý chí và tiết tháo, quyết tâm đấu tranh vì chính nghĩa Phan Chu Trinh là một ch&ia [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

2.

1   3

Chí sĩ


chí sĩ là người trí thức thường là nhà nho,có chí khí,quyết tâm làm những việc vì chính nghĩa,vì dân vì nước dù đã hoặc chưa thực hiện được.
phương minh (Ngày 04 tháng 12 năm 2016)

Thêm ý nghĩa của Chí sĩ
Ý nghĩa:
NSFW / 18+
Số từ:

+ Các tuỳ chọn khác
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)
 

<< Chí thiết Chí nguy >>