Ý nghĩa của từ Cầu vai là gì:
Cầu vai nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ Cầu vai. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Cầu vai mình

1

4   0

Cầu vai


Là miếng độn được đắp trên vai, trước đây thường được sử dụng trên đồng phục quân đội nhằm giữ quân hàm.
Nguồn: zalora.vn

2

2   0

Cầu vai


miếng vải đính hai bên vai áo sơ mi đeo quân hàm ở cầu vai miếng vải đệm suốt từ vai nọ sang vai kia, ở phần trên lưng áo sơ [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

3

2   0

Cầu vai


Là miếng độn được đắp trên vai, trước đây thường được sử dụng trên đồng phục quân đội nhằm giữ quân hàm.http://ktmart.vn
Nguồn: ktmart.vn


Thêm ý nghĩa của Cầu vai
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Cầy,Cày Cầu trục >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa