Ý nghĩa của từ Anh Thy là gì:

Anh Thy nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ Anh Thy. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Anh Thy mình

1.

4   0

Anh Thy


Anh Thy là danh từ riêng chỉ người, là tên riêng được đặt cho con gái ở Việt Nam. Theo tiếng Hán, Anh nghĩa là thông minh, tài giỏi hơn người; Anh Thy là một cái tên nhẹ nhàng, được gửi gắm với ý nghĩa về một cuộc sống thao tao của một con người thông minh tài giỏi.
 babbisun (Ngày 14 tháng 8 năm 2013)

2.

1   0

Anh Thy


Anh Thy (1944-1973) là một nhạc sĩ chuyên viết về chủ đề Hải quân Việt Nam Cộng hòa. Anh nổi tiếng với 2 ca khúc Hoa biển & Lính mà em phổ biến trước 1975 [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org


Thêm ý nghĩa của Anh Thy
Ý nghĩa:
NSFW / 18+
Số từ:

+ Các tuỳ chọn khác
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)
 

<< Thanh Vinh Minh Tiến >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa