Ý nghĩa của từ Anh Thy là gì:
Anh Thy nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ Anh Thy. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Anh Thy mình

1

4   0

Anh Thy


Anh Thy là danh từ riêng chỉ người, là tên riêng được đặt cho con gái ở Việt Nam. Theo tiếng Hán, Anh nghĩa là thông minh, tài giỏi hơn người; Anh Thy là một cái tên nhẹ nhàng, được gửi gắm với ý nghĩa về một cuộc sống thao tao của một con người thông minh tài giỏi.
babbisun - Ngày 14 tháng 8 năm 2013

2

1   0

Anh Thy


Anh Thy (1944-1973) là một nhạc sĩ chuyên viết về chủ đề Hải quân Việt Nam Cộng hòa. Anh nổi tiếng với 2 ca khúc Hoa biển & Lính mà em phổ biến trước 1975 [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

Thêm ý nghĩa của Anh Thy
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Thanh Vinh Minh Tiến >>