Ý nghĩa của từ Anh Thi là gì:

Anh Thi nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Anh Thi Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Anh Thi mình

1.

0   0

Anh Thi


Anh Thi: Là một người con gái yêu thơ và có sức chịu dựng mạnh mẽ trước nghịch cảnh.
 Cao Anh Thi (Ngày 23 tháng 3 năm 2014)


Thêm ý nghĩa của Anh Thi
Ý nghĩa:
NSFW / 18+
Số từ:

+ Các tuỳ chọn khác
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)
 

<< gồng bá đạo >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa