Ý nghĩa của từ Anh Khôi là gì:

Anh Khôi nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Anh Khôi Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Anh Khôi mình

1.

0   0

Anh Khôi


tên đầy đủ: Nguyễn Anh Khoi, một kỳ thủ cờ vua Việt Nam ở lứa tuổi U10. Năm 2010, tại giải trẻ Đông Nam Á,năm 2011 thi đấu tại Giải vô địch cờ vua trẻ châu Á và xếp hạng 7, năm 2012, giải vô địch cờ vua trẻ thế giới
 thanhthanh (Ngày 08 tháng 8 năm 2013)


Thêm ý nghĩa của Anh Khôi
Ý nghĩa:
NSFW / 18+
Số từ:

+ Các tuỳ chọn khác
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)
 

<< Duy Khánh Gia Kiệt >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa