Ý nghĩa của từ Anh Khôi là gì:
Anh Khôi nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Anh Khôi Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Anh Khôi mình

1

0   0

Anh Khôi


tên đầy đủ: Nguyễn Anh Khoi, một kỳ thủ cờ vua Việt Nam ở lứa tuổi U10. Năm 2010, tại giải trẻ Đông Nam Á,năm 2011 thi đấu tại Giải vô địch cờ vua trẻ châu Á và xếp hạng 7, năm 2012, giải vô địch cờ vua trẻ thế giới
thanhthanh - Ngày 08 tháng 8 năm 2013

Thêm ý nghĩa của Anh Khôi
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Duy Khánh Gia Kiệt >>