Ý nghĩa của từ Anh Duy là gì:

Anh Duy nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Anh Duy Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Anh Duy mình

1.

4   0

Anh Duy


Anh Duy là danh từ riêng chỉ người, là tên riêng được đặt cho con trai ở Việt Nam. Theo tiếng Hán, Anh nghĩa là sự thông minh, tài năng hơn người; Duy nghĩa là suy nghĩ; Anh Duy là cái tên được gửi gắm với ý nghĩa về cuộc sống của một con người thông minh, tài năng hơn người.
 babbisun (Ngày 14 tháng 8 năm 2013)

Thêm ý nghĩa của Anh Duy
Ý nghĩa:
NSFW / 18+
Số từ:

+ Các tuỳ chọn khác
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)
 

<< Gia Hoàng Khánh Quyên >>