Ý nghĩa của từ AfterShave Balm là gì:

AfterShave Balm nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ AfterShave Balm Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa AfterShave Balm mình

1.

0   2

AfterShave Balm


Balm làm dịu sử dụng cho mặt, không có cồn và chứa thành phần dưỡng ẩm có tác dụng thẩm thấu nhẹ nhàng và làm dịu êm da. Được dùng sau khi cạo râu.
Nguồn: thegioinuochoa.com.vn


Thêm ý nghĩa của AfterShave Balm
Ý nghĩa:
NSFW / 18+
Số từ:

+ Các tuỳ chọn khác
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)
 

<< WT hoặc WP Body notes >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa